Sarunu procedūras

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
07.04.2015. Oracle licenču uzturēšana 21.04.2014. Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā

Publicēšanas datums: [08.04.2017]