„Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 6. maija rīkojumu Nr. 01-2/87 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/66) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/66
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.05.2015. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]