Kopētāju un faksa aparātu remonts

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2015/85
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Kopētāju un faksa aparātu remonts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 15.06.2015. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70a, 301.kab. Rīga,
LV–1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]