Dokumentu lietu vāku iegāde

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2015/98
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Dokumentu lietu vāku iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 18.08.2015. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70a, 301.kab. Rīga,
LV–1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Vēstule ieinteresētiem pretendentiem

Publicēšanas datums: [08.04.2017]