Tulkošanas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2015/117
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Tulkošanas pakalpojumi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 27.10.2015. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Saimnieciskā nodrošinājuma daļā

Fridriķa iela 9, 203.kab. Rīga,
LV–1019

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]