Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
08.12.2015. Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums
22.12.2015.
plkst.11:00
SIA „DataProtection.lv”
16.10.2015. “Tulkošanas pakalpojumi” 27.10.2015.
plkst. 11:00
SIA “Linearis”
07.10.2015. „SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” 19.10.2015.
plkst. 11:00
SIA „AService”
07.08.2015. Dokumentu lietu vāku iegāde 18.08.2015.
plkst. 11:00
SIA „Zemgus LB”
05.06.2015. Kopētāju un faksa aparātu remonts 15.06.2015.
plkst. 11:00
SIA „CRC”
15.05.2015. „Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai” 27.05.2015.
plkst. 11:00
SIA „Komerccentrs DATI grupa”
13.05.2015. “Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana” 25.05.2015.
plkst. 11:00
SIA “Datorika”
27.02.2015. „VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi” 10.03.2015.
plkst. 11:00
SIA „RATE IT SERVICES”

Publicēšanas datums: [08.04.2017]