Telpu uzkopšana Ķekavā, Olainē, Salaspilī

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/81
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem VSAA klientu apkalpošanas punktos Ķekavā, Gaismas ielā 19/8, Olainē, Zemgales ielā 33 un Salaspilī, Skolas ielā 7
Piegādātājs: SIA „RBSSKALS Serviss” EUR 2068,08 (divi tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 08 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

21.05.2015.
Izpildes termiņš: 01.06.2015. – līdz 31.12.2015 vai līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]