Par maiņas paklāju nomu un apkalpošanu Rīgā, Raunas ielā 64, Liepājā, Graudu ielā 50 un Priekulē, Aizputes ielā 6

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/65

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par maiņas paklāju nomu un apkalpošanu Rīgā, Raunas ielā 64, Liepājā, Graudu ielā 50 un Priekulē, Aizputes ielā 6
Piegādātājs  

SIA „TEPIX”

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

27.04.2015
Izpildes termiņš: 01.05.2015. – 31.12.2015.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]