Nekustamā īpašuma Rīgā, Fridriķa ielā 9, telpu noma (arhīva vajadzībām)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2015/121

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nekustamā īpašuma Rīgā, Fridriķa ielā 9, telpu noma (arhīva vajadzībām)

Piegādātājs:  

VSIA „Šampētera nams” nomas maksa mēnesī EUR  850,86 (astoņi simti piecdesmit euro un 86 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

22.10.2015.
Izpildes termiņš: 01.09.2015. – 12.05.2022.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]