Nedzīvojamo telpu un arhīva telpu noma Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2015/142

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nedzīvojamo telpu un arhīva telpu noma Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Salmene” nomas maksa mēnesī: biroja telpāmEUR 3304,04 (trīs tūkstoši trīs simti četri euro un 04 centi); arhīva telpām EUR 637,44 (seši simti trīsdesmit septiņi euro un 44 centi);

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

30.11.2015.
Izpildes termiņš: 04.12.2015. – līdz 31.12.2018.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]