Nedzīvojamo telpu noma Valmierā, Meža ielā 7

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/288

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nedzīvojamo telpu noma

Piegādātājs:  

SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

02.02.2015.
Izpildes termiņš: 01.02.2015. – līdz 31.01.2018, un līdz Pušu saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]