Nedzīvojamo telpu noma Rīgā, Talejas ielā 1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/11

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nedzīvojamo telpu noma

Piegādātājs:  

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

05.01.2015.
Izpildes termiņš: 01.01.2015. – līdz 31.12.2015, un līdz Pušu saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]