FVD datu apmaiņas rīka ar Valsts kases sistēmu eKase reorganizācija

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments,

tel.: 67038882

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/94
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Konsultantu pakalpojumi Finanšu vadības departamenta datu apmaiņas rīka ar Valsts kases sistēmu eKase reorganizācijai
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AService”, EUR 3000.00 (trīs tūkstoši  euro 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 23.07.2015.

Izpildes termiņš: līdz noteikto saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]