Cieto sadzīves atkritumu izvešana Jēkabpilī

Par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu ēkā Jēkabpilī, Rīgas ielā 52

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/126
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets:
par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu ēkā Jēkabpilī, Rīgas ielā 52
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):
SIA „Jēkabpils pakalpojumi”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 16.11.2015.

Izpildes termiņš: 01.12.2015. – 30.11.2018.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]