„Kontu operatora pakalpojumi”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 01-2/68 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „Kontu operatora pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/37) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadītāja Ilona Deģe, tel. 67013634, 67013686, fakss: 67011814, e-pasts: fondi@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/37
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Kontu operatora pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.11.2015. plkst. 11:00 (atbilstoši grozījumiem)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļā, Rīgā, Lāčplēša ielā 70a, 422. vai 424. kabinetā, tel. 67013686 vai 67013634


Grozījumi Nr.2 atklāta konkursa nolikumā (05.10.2015.)

Grozījumi Nr.1 atklāta konkursa nolikumā (03.09.2015.)

Nolikums atklātam konkursam „Kontu operatora pakalpojumi” (16.07.2015.)

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]