VSAA 2015/113

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 25. septembra rīkojumu Nr. 01-2/191 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Datortehnikas remonts un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/113) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis, tel. 67038710 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: uldis.cirulis@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/113
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Datortehnikas remonts un uzturēšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 16.11.2015. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 19.10.2015.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Lattelecom”, līgumcena

89586,00 EUR  (astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro un 0 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 01.02.2016.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]