„Datortehnikas remonts un uzturēšana”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 25. septembra rīkojumu Nr. 01-2/191 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Datortehnikas remonts un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/113) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis, tel. 67038710 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: uldis.cirulis@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/113
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Datortehnikas remonts un uzturēšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.11.2015. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 209a. kab., Uldim Cīrulim, tel. 67038710 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „Datortehnikas remonts un uzturēšana

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]