Oracle uzturēšanas lēmums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 25. februāra rīkojumu Nr. 01-2/40 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Oracle licenču uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/50) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/50
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Oracle licenču uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

(datums un laiks):

07.04.2014. plkst. 11:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā, EUR 91778,86 bez PVN
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 09.05.2014.; 31.05.2014. līdz 30.05.2015.

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]