Oracle licenču uzturēšana

SARUNU PROCEDŪRAS IZVĒLES PAMATOJUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/50
Iepirkuma priekšmets: „Oracle licenču uzturēšana”
Sarunu procedūras izvēles pamatojums:

Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, izvēlēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu, jo VSAA tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju. Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā ir vienīgais Oracle korporācijas oficiālais pārstāvis Latvijas Republikas teritorijā (tā ir Oracle korporācijas ārvalsts komersanta filiāle Latvijā), kurai vienīgajai ir ekskluzīvas izņēmuma tiesības Oracle licenču uzturēšanai un vienīgi Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā var nodrošināt Oracle licenču uzturēšanu Latvijā.

Sarunu procedūras piemērošana Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]