Sarunu procedūras

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
31.03.2014. Oracle licenču uzturēšana 07.04.2014. Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā

Publicēšanas datums: [11.04.2017]