Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperts Uģis Kažoks
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: ugis.kazoks@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/19
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 18.02.2014. plkst. 10:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70 a, 301.kab. Rīga,
LV–1011

Nolikums

Publicēšanas datums: [11.04.2017]