Publisko iepirkumu likuma B – daļas pakalpojumu iepirkumi

Publicēts Iepirkuma priekšmets Pirdāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
03.02.2014.
Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana
18.02.2014. Lēmums

Publicēšanas datums: [11.04.2017]