VSAA īpašumā esošo telpu un ēku remonts

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/168
Iepirkuma priekšmets, apjoms: VSAA īpašumā esošo telpu un ēku remonts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 11.08.2014. plkst. 10:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70a, 301.kab. Rīga,
LV–1011


Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [11.04.2017]