SIA „Karlo Motors”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/255
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Vieglās automašīnas iegāde VSAA vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 26.05.2014. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 14.11.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Karlo Motors” EUR 9643,80 (deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro un 80 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 05.12.2014. izpildes termiņš:

05.12.2014. – līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]