Ūdens vada remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa

Iepirkumu komisija

Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava            Tālr: 67013651, fakss :67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/85
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Ūdens vada remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 07.04.2014.  plkst. 10.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā        Lāčplēša ielā 70 a, 301. kab. Rīga, LV-1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei:

Publicēšanas datums: [11.04.2017]