Ūdens un siltumapgādes sistēmu renovācija Rēzeknē, Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/137
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Ūdens un siltumapgādes sistēmu renovācija Rēzeknē, Viļānu ielā 8”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 27.06.2014. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 13.06.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „SILTUMTEHSERVISS” EUR 28885,10 (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 10 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 14.07.2014. izpildes termiņš:

14.07.2014. – 30.09.2014.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]