Ūdens un siltumapgādes sistēmu renovācija Rēzeknē, Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/137
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Ūdens un siltumapgādes sistēmu renovācija Rēzeknē, Viļānu ielā 8
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 27.06.2014. plkst. 10:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70a, 301.kab. Rīga,
LV–1011


Uzaicinājums iepirkuma izpildei:

Vēstule ieinteresētajiem pretendentiem 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]