SIA “Riteh”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2012.gada 05.aprīļa rīkojumu Nr.01-2/89 (ar grozījumiem 2013.gada 26.augustā Nr.01-2/172) “Par iepirkuma komisijas izveidošanu” iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskās nodrošinājuma daļa Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/18
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Ūdens un kanalizācijas sistēmu, siltumapgādes sistēmu apkopi un remontu Rīgas un Pierīgas objektos
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 31.01.2014. plkst.10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 16.01.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Riteh”
EUR 9400,00 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 21.02.2014.
līguma izpildes termiņš: 24.02.2014. – 24.02.2017.

Lēmums

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [11.04.2017]