Tulkošanas pakalpojumi VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļai

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/34
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Tulkošanas pakalpojumi VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 17.02.2014. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 04.02.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „LANGUAGE MASTER INTERNATIONAL” Ls 34 074,30  (trīsdesmit četri tūkstoši septiņdesmit četri euro un 30 eurocenti)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.04.2014.. izpildes termiņš:

Līdz saistību izpildei

 Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]