„Tulkošanas pakalpojumi VSAA starptautisko pakalpojumu nodaļai”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa

Iepirkumu komisija

Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava            Tālr: 67013628, fakss :67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/34
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Tulkošanas pakalpojumi VSAA starptautisko pakalpojumu nodaļai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 17.02.2014.  plkst. 10.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā       Lāčplēša ielā 70 a, 301. kab. Rīga, LV-1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei:


Atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Publicēšanas datums: [11.04.2017]