SIA „BŪVREM”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/57
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Telpu kosmētiskais remonts Rīgā Fridriķa ielā 9
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 4.03.2014. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 21.02.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „BŪVREM” Ls 2 646,72  (divi tūkstoši seši simti  četrdesmit seši euro un 72 eurocenti)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 10.03.2014.. izpildes termiņš:

10.03.2014. – 04.04.2015.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]