Telpu kosmētiskais remonts Rīgā, Fridriķu ielā 9

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2012.gada 05.aprīļa rīkojumu Nr.01-2/89 (ar grozījumiem 2013.gada 26.augustā Nr.01-2/172) “Par iepirkuma komisijas izveidošanu” iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/57
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Telpu kosmētiskais remonts Rīgā, Fridriķu ielā 9
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 04.03.2014. plkst. 10:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70a, 301.kab. Rīga,
LV–1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei:

Publicēšanas datums: [11.04.2017]