SIA „RITEH”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/85
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Ūdensvada remonts Rīgā Lāčplēša ielā 70a
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 04.07.2014. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 26.03.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „RITEH” Ls 6276,59  (seši tūkstoši divi simti  septiņdesmit seši euro un 59 eurocenti)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.05.2014. izpildes termiņš:

26.05.2014. – līdz saistību pilnīgai izpildei


Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]