Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 1. jūlija rīkojumu Nr. 01-2/139 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/161) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/161
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.07.2014. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [11.04.2017]