Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pirmajai iepirkuma priekšmeta daļai

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 27. jūnija rīkojumu Nr. 01-2/135 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/160) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/160
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 11.07.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 30.06.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AGroup”, EUR 12155,92 (divpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro 92 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.09.2014.; izpildes termiņš: 18.09.2014.-17.09.2016.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]