„Kopētāju un faksa aparātu remonts”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/141
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Kopētāju un faksa aparātu remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 09.06.2014. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 03.06.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 11.daļu, jo tam ir objektīvs pamatojums.
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]