Klientu lietu vāku izgatavošana VSAA

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/270
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Klientu lietu vāku izgatavošana VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 08.01.2015.  plkst. 10:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70a, 301.kab. Rīga,
LV–1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei 

Vēstule ieinteresētajiem pretendentiem

Publicēšanas datums: [11.04.2017]