„IPAS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 10. janvāra rīkojumu Nr. 01-2/9 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „IPAS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2014/10) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/10

 

Iepirkuma priekšmets, apjoms: „IPAS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.01.2014. plkst. 11:00

VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļā, adrese: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, Lāčplēša iela 70a, Rīga, iepriekš savu ierašanos piesakot pa tālr. 67013652 vai 67013686

 

 

Nolikums

Publicēšanas datums: [11.04.2017]