„IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 10. jūnija rīkojumu Nr. 01-2/126 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2014/151) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/151
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.06.2014. plkst. 11:00

VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļā, adrese: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, Lāčplēša iela 70a, Rīga, iepriekš savu ierašanos piesakot pa tālr. 67013652 vai 67013686

Nolikums

Publicēšanas datums: [11.04.2017]