„IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 7. maija rīkojumu Nr. 01-2/97 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2014/124) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/124
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 05.06.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 22.05.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums gan 1., gan 2. iepirkuma priekšmeta daļā izbeigts bez rezultāta, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmās daļas nosacījumus, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]