„Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde VSAA”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 01-2/46 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde VSAA” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/68) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/68
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde VSAA”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 18.03.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 04.03.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, EUR 16864,82 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro 82 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 09.04.2014.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Līguma 1. pielikuma teksts (11.04.2014.)
Līguma 2.pielikuma teksts (13.05.2014.)
Līguma 3.pielikuma teksts
(27.06.2014.)
Līguma 4.pielikuma teksts (24.10.2014.)

Līguma 5.pielikuma teksts (07.11.2014.)
Līguma 6.pielikuma teksts (28.11.2014.)
Līguma 7.pielikuma teksts (10.12.2014.)
Līguma 8.pielikuma teksts (03.02.2015.)
Līguma 9.pielikuma teksts (11.02.2015.)
Līguma 10.pielikuma teksts (24.04.2015.)
Līguma 11.pielikuma teksts (18.05.2015.)
Līguma 12.pielikuma teksts (27.06.2015.)
Līguma 13.pielikuma teksts (03.08.2015.)
Līguma 14.pielikuma teksts (11.09.2015.)
Līguma 15.pielikuma teksts (19.10.2015.)
Līguma 16.pielikuma teksts (14.04.2016.)
Līguma 17.pielikuma teksts (13.05.2016.)
Līguma 18.pielikuma teksts
(06.06.2016.)
Līguma 19.pielikuma teksts (12.07.2016.)
Līguma 20.pielikuma teksts (16.09.2016.)
Līguma 21.pielikuma teksts (28.09.2016.)
Līguma 22.pielikuma teksts (13.10.2016.)
Līguma 23.pielikuma teksts (18.10.2016.)
Līguma 24.pielikuma teksts (01.02.2017.)
Līguma 25.pielikuma teksts (19.05.2017.)
Līguma 26.pielikuma teksts (26.05.2017.)
Līguma 27.pielikuma teksts (30.08.2017.)
Līguma 28.pielikuma teksts (15.01.2018.)
Līguma 29.pielikuma teksts (07.06.2018.)
Līguma 30.pielikuma teksts (14.06.2018.)
Līguma 31.pielikuma teksts (17.09.2018.)
Līguma 32.pielikuma teksts (27.09.2018.)
Līguma 33.pielikuma teksts (03.12.2018.)
Līguma 34.pielikuma teksts (20.12.2018.)
Līguma 35.pielikuma teksts (11.01.2019.)
Līguma 36.pielikuma teksts (18.01.2019.)
Līguma 37.pielikuma teksts (22.01.2019.)
Līguma 38.pielikuma teksts (11.02.2019.)
Līguma 39.pielikuma teksts (21.03.2019.)
Līguma 40.pielikuma teksts (21.03.2019.)
Līguma 41.pielikuma teksts (22.03.2019.)
Līguma 42.pielikuma teksts (23.03.2019.)
Līguma 43.pielikuma teksts (04.04.2019.)

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [16.04.2019]