Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde VSAA

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 01-2/46 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde VSAA” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/68) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/68
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde VSAA”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.03.2014.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā,
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei,
tel. 67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [11.04.2017]