Divu mazlietotu automašīnu iegāde VSAA

Iepirkums izbeigts bez rezultāta
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIENEMSANU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2012.gada 05.aprīļa rīkojumu Nr.01-2/89 (ar grozījumiem 2013.gada 26.augustā Nr.01-2/172) “Par iepirkuma komisijas izveidošanu” iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskās nodrošinājuma daļa Apsaimniekošanas eksperts Uģis Kažoks, tālr.nr. 67013628, fax.: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/95
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Divu mazlietotu automašīnu iegāde VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 14.04.2014. plkst.10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 01.04.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums izbeigts bez rezultātā jo Piedāvājums pārsniedz plānoto līgumcenu
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Publicēšanas datums: [11.04.2017]