Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 12. septembra rīkojumu Nr. 01-2/180 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/199) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/199
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 29.09.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 18.09.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „KONDISERVISS”, 14948,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 10.10.2014.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [11.04.2017]