Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi un akumulatoru nomaiņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 22. maija rīkojumu Nr. 01-2/107 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi un akumulatoru nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/140) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/140
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi un akumulatoru nomaiņa”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.07.2014. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [11.04.2017]