Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/55
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgā, Lāčplēša ielā 70a
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 05.03.2014. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 21.02.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” EUR 29 129,04  (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro un 04 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.04.2014.  izpildes termiņš:

01.05.2014. – 30.03.2017.


Lēmums
Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]