Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
22.12.2014. Klientu lietu vāku izgatavošana VSAA 08.01.2015. SIA „Zelta Rudens”
14.11.2014. Vieglās automašīnas iegāde 26.11.2014. SIA „Karlo Motors”
21.10.2014. Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2014. un 2015. gada pārskatu pārbaudi 03.11.2014. SIA „KPMG Baltics”
08.10.2014. SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana 20.10.2014. SIA „AService”
18.09.2014. Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana 29.09.2014. SIA „KONDISERVISS”
29.07.2014. VSAA īpašumā esošo telpu un ēku remonts 11.08.2014. 1. daļa SIA “EURO CELT D”
2. daļa SIA “BARB”
3. daļa SIA „ALMI”
03.07.2014. Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana 15.07.2014. SIA „DIVI grupa”
01.07.2014. Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi un akumulatoru nomaiņa 14.07.2014. SIA „TelPro”
30.06.2014. Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana 11.07.2014. SIA “AGroup”
16.06.2014. IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana 30.06.2014. 1.daļa VAS “Latvijas pasts”
2.daļa VAS “Latvijas pasts”
13.06.2014. Ūdens un siltumapgādes sistēmu renovācija Rēzeknē, Viļānu ielā 8 27.06.2014. SIA „SILTUMTEHSERVISS”
12.06.2014. Kopētāju un faksa aparātu remonts 25.06.2014. SIA „CRC”
29.05.2014. SAN komutatoru papildus portu aktivācija 10.06.2014. SIA “Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”
27.05.2014. Kopētāju un faksa aparātu remonts 09.06.2014. Iepirkums pārtraukts
22.05.2014. „IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana 05.06.2014. Iepirkums izbeigts bez rezultāta
15.05.2014. Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana 26.05.2014 SIA „Datorika”
06.05.2014. Siltumenerģijas nodrošināšana VSAA ēkai Siguldā Šveices ielā 12 19.05.2014. SIA „RITEH”
01.04.2014. Divu mazlietotu automašīnu iegāde VSAA 14.04.2014. Iepirkums izbeigts bez rezultāta
26.03.2014. Ūdens vada remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a 07.04.2014. SIA „RITEH”
13.03.2014. Telekomunikāciju tīkla izbūve VSAA Vidzemes reģionālajā nodaļā 24.03.2014. AS „Capital”
04.03.2014. Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde VSAA 18.03.2014. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
03.03.2014. VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi 14.03.2014. SIA „Telenet”
21.02.2014. Telpu kosmētiskais remonts Rīgā, Fridriķu ielā 9 04.03.2014. SIA „BŪVREM”
21.02.2014. Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgā Lāčplēša ielā 70a 05.03.2014. SIA „Rīgas Apsardzes Sabiedrība”
04.02.2014.
„Tulkošanas pakalpojumi VSAA starptautisko pakalpojumu nodaļai”
17.02.2014. SIA „LANGUAGE MASTER INTERNATIONAL”
16.01.2014. IPAS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana 27.01.2014. VAS „Latvijas Pasts”
16.01.2014. Ūdens un kanalizācijas sistēmu, siltumapgādes sistēmu apkope un remonts Rīgas un Pierīgas objektos 31.01.2014. SIA “Riteh”

Publicēšanas datums: [11.04.2017]