Žalūziju iegāde VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/100

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Žalūziju iegāde VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „OSVAL UN KO EUR 879,50 (astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 50 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

22.04.2014
Izpildes termiņš: 22.04.2014. – 08.05.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]