SIA “Bāze Rīga”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/45
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Klientu lietu vāku izgatavošana VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Bāze Rīga”
EUR 3640,00 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 17.02.2014.
18.02.2014. – 18.03.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]