Servera noma VSAA klientiem sagatavoto elektronisko paziņojumu aplūkošanai ar internetbankas starpniecību

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/46
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Servera noma VSAA klientiem sagatavoto elektronisko paziņojumu aplūkošanai ar internetbankas starpniecību
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Digitālās ekonomikas attīstības centrs”, EUR 2390,40 (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro 40 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 04.03.2014.; Izpildes termiņš: no 2014. gada 04. marta līdz 2016. gada 03. martam.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]